Wydział Nawigacyjny

W dniach 10-11.09.2018 r. odbyły się pierwsze testy techniczne bezzałogowej jednostki latającej przystosowanej do precyzyjnej detekcji osób w wodzie, której budowa jest celem projektu SARA (ang. Search And Rescue Aid and Surveillance using High EGNSS Accuracy).

Wydział Nawigacyjny w ramach współpracy z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim i Morskim Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha włącza się w działalność Dziecięcego Uniwersytetu – Szczecińskiej Szkoły Jungów

W dniach 27. – 29.06. 2018 w Amsterdamie odbyło trzecie z kolei międzynarodowe Sympozjum technologii statków autonomicznych.

W dniach 16. – 25.05. 2018 w Londynie odbyła się 99. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

05.07 odbyło się trzecie krajowe spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Planu agospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich (PZP POM).