Wydział Nawigacyjny

W dniu 19 marca br. w Sali konferencyjnej hotelu Novotel odbyła się XII Narada Przednawigacyjna pod hasłem „Polska Żegluga Śródlądowa 2013”, której organizatorem był Związek Polskich Armatorów Śródlądowych. Gośćmi honorowymi narady byli: pani Anna Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w MTBiGM, pan Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, V-ce Marszałek Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Urzędów Morskich, Kapitanatów Portów, Polskiego Rejestru Statków, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Schiffuntersuchungkomision, Wasser und Schiffahrtsamt, Wasserschutzpolizeiwache Brandenburg. Wydział Nawigacyjny reprezentował Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Jacek Frydecki – członek Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy Ministrze TBiGM.
W dniach 5-9.03.2013 Akademia Morska w Szczecinie wzięła udział w najważniejszych międzynarodowych targach technologii informatycznych i przemysłu cyfrowego CeBIT 2013 w Hanowerze.
W dniu 14 grudnia 2012 roku w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wyróżnienie w kategorii monografia za najlepszą książkę o tematyce transportowej w roku akademickim 2011/2012 otrzymała publikacja „Nawigacyjny system wspomagania decyzji” napisana pod redakcją naukową dr hab. inż. Zbigniewa Pietrzykowskiego prof. AM. 
W dniach 03.12-06.12.2012 odbyła się w Zakopanem coroczna międzynarodowa konferencja Transcomp organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
W dniach 22-23.11.2012 odbyła się w Brukseli coroczna międzynarodowa konferencja e-Maritime Annual Conference 2012: Connecting the maritime world - towards 2020. Konferencja poświęcona była koncepcji e-Morze, rozwijanej przez UE, a dotyczącej szerszego wykorzystania nowoczesnych technologii IT i ICT w gospodarce morskiej państw członków UE. Głównym celem koncepcji e-Morze jest stymulowanie i poszukiwanie skutecznych rozwiązań wspierających współpracę, interoperacyjność i efektowność uczestników procesu transportowego w obszarze gospodarki morskiej.