Wydział Nawigacyjny

Komisja rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego informuje o drugim naborze na kierunki:
  • WN/Informatyka - studia stacjonarne I stopnia
  • WN/Informatyka - studia niestacjonarne I stopnia
  • WN/Geodezja i kartografia - studia niestacjonarne I stopnia
terminy:
  • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych : 17.09.2013r.
  • ogłoszenie wyników : 20.09.2013r.

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie informuje, że dnia 12 czerwca 2013 roku w Sali Senatu AM w Szczecinie odbyła się PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Roberta Władysława Bauera

Biuro Karier we współpracy z Centrum Transferu Technologii Morskich przygotowuje obecnie projekt unijny, w ramach którego studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci Akademii będą mogli wziąć udział w płatnych stażach u potencjalnych pracodawców.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ
W SZCZECINIE zawiadamiają o PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Roberta Władysława Bauera