Wydział Nawigacyjny

W dniach 11-13 września 2013 roku odbyło się w Warszawie VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE na temat "Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych".

20 września 2013 w Jekaterynburgu zostało podpisane porozumienie o współpracy między Uralskim Federalnym Uniwersytetem (UrFU) i Akademią Morską w Szczecinie. 

W dniach w dniach 16-19.09.2013r. w Rynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Transport XXI wieku'

W dniach 2-6.09.2013 r. w Londynie odbyła się 59 sesja Podkomitetu ds. Bezpieczeństwa Żeglugi (NAV) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

W obradach, w ramach delegacji polskiej, uczestniczyli pracownicy Wydziału Nawigacyjnego: dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM i dr inż. Witold Kazimierski, gdzie przedstawili dokument informacyjny strony polskiej NAV 59/INF.2 zatytułowany „Raport z projektu badawczego w zakresie e-nawigacji” („Report on research project in the field of e-navigation”), dotyczący punktu agendy „Opracowanie planu implementacji strategii e-nawigacji” („Development of an e-navigation strategy implementation plan”).

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne informują, że na stronie wyniki.am.szczecin.pl dostępne są wyniki rekrutacji dla poszczególnych wydziałów.