Wydział Nawigacyjny

W dniach 16.-25. stycznia 2019 r. odbyło się w Londynie szóste posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR) pod przewodnictwem Pana Ringo Lakemana z holenderskiego ministerstwa infrastruktury i zarządzania drogami wodnymi.

W dniach 3. – 7.12. 2018 w Londynie odbyła się 100. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Projekt stażowy skierowany jest do IV roku studiów I stopnia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WIET) oraz Wydziału Nawigacyjnego (WN) Akademii Morskiej w Szczecinie

W dniach 3. i 4. grudnia 2018 r. Dziekan WN dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM oraz prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma wzięli udział w panelu konsultacyjnym EGNSS użytkowników morskich i śródlądowych dróg wodnych podczas europejskiego tygodnia przestrzeni kosmicznej w Marsylii we Francji.