Wydział Nawigacyjny

W poniedziałek 7 października 2019 r. uroczyście wmurowano kamień  węgielny pod budynek Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

Między 23 a 26 września 2019 r. odbyła się 6. Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego „POTOR-6”, zorganizowana przez Szczecińską Grupę Kosmologiczną, działającą przy Uniwersytecie Szczecińskim.

To już ostatnia szansa by zgłosić się na wymianę ERASMUS+ na studia w roku akademickim 2019/2020! Jeszcze tylko przez  dwa tygodnie można się zgłaszać na wyjazdy na studia ERASMUS+ w semestrze letnim - termin zgłoszeń upływa 18.10.2019*.

25.09 odbyło się ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nawigacyjnego, której kadencja zakończy się zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym nauce” i statutem Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 30.09.2019 r.

W dniach 14-16.09 na Nawigatorze XXI odbyły się testy latającego drona na uwięzi budowanego w ramach projektu SARA