Wydział Nawigacyjny

W dniach 12-14.06.2019 r. w Gdyni odbyła się 13. International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2019.  Ta regularna konferencja jest organizowana przez Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego (poprzednio Akademii Morskiej) w Gdyni oraz The Nautical Institute (Wlk. Brytania). Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień, zasadniczo związany z transportem morskim i nawigacją morską. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z ponad 60 krajów całego świata.

W dniach 5. – 14.06. 2019 w Londynie odbyła się 101. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). W sesji uczestniczyli delegaci z państw członkowskich, obserwatorzy i konsultanci z organizacji międzypaństwowych oraz pozarządowych.

W dniu 27. czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Szkolenie zatytułowane jest: „Zarządzanie w Akademii Morskiej projektami (współ)finansowanymi ze źródeł międzynarodowych”. 

W dniach 15-16 maja w Kłajpedzie odbyło się Forum LNG (Klaipeda LNG Forum 2019) zorganizowane wspólnie przez Park Naukowo Technologiczny w Kłajpedzie, firmę Klaipedos Nafta oraz ambasadę Holandii.