Wydział Nawigacyjny

W dniach 7-8 grudnia 2011 roku odbyła się w Krakowie I Międzynarodowa Konferencja "Górnictwo morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń", pod patronatem Parlamentu Europejskiego oraz Wicepremiera, Ministra Gospodarki RP Waldemara Pawlaka, Organizatorami Konferencji były wspólnie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz nasza Uczelnia Akademia Morska w Szczecinie reprezentowana przez najwyższe władze w osobach JM Rektora AM prof. dr hab. kpt. ż. w. Stanisława Gucmę, Prorektora dr inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączkę prof. AM oraz Dziekana Wydziału Nawigacyjnego dr inż. kpt. ż. w. Jerzego Hajduka prof. AM.

Była to niezwykła okazja do rozpoczęcia stałych działań edukacyjnych, badawczych i popularyzatorskich przygotowujących przyszłe pokolenia do korzystania z zasobów mineralnych dna mórz i oceanów.

Obrady konferencji "Górnictwo morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń" odbywały się w następujących sesjach tematycznych:
  • Zasoby mórz i oceanów - surowcową przyszłością,
  • Geologia, metody badań dna mórz i oceanów, dokumentowanie i szacowanie zasobów złóż,
  • Zagadnienia prawne w górnictwie morskim,
  • Wizje technologii dla górnictwa podwodnego,
  • Górnictwo morskie - nowe wyzwania w zakresie nawigacji, ruchu statków i procedur bezpieczeństwa na morzu,
  • Aspekty ekonomiczne pozyskiwania surowców mineralnych z dna mórz i oceanów.
Wygłoszono 39 referatów w tym 12 przez naukowców naszej Uczelni.
Fotorelacja: http://www.gorn.agh.edu.pl/view.php?s=05.127


Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie