Wydział Nawigacyjny

Nagrody i wyróżnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich za najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską otrzymała pani dr inż. Marta Schoeneich za pracę doktorską pt. „Metoda probabilistyczna określania bezpiecznej rezerwy wody pod stępką w procesie decyzyjnym wprowadzania statku do portu”.

Nagrodę za najlepszą książkę o tematyce transportowej otrzymali autorzy pracy zbiorowej pt.:„Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu” pod redakcją R. Krystka. Współautorami publikacji są pracownicy WN – członkowie zespołu prof. dr hab inż. Stanisława Gucmy.

Wyróżnienie w kategorii monografia za najlepszą książkę o tematyce transportowej otrzymał pan prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny za pracę pt. „ Nawigacja radarowa”