Wydział Nawigacyjny

W dniu 9 stycznia 2012 pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie, dyrektor Instytutu Technologii Morskich dr inż. Janusz Uriasz otrzymał powołanie na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na lata 2012-2015.

Nominacje wręczyła Minister Nauki I Szkolnictwa Wyższego prof.  Barbara Kudrycka.
Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowym celem Komisji jest wspomaganie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w Europie.

Szersze sprawozdanie z uroczystości znajduje się na stronach MNiSW.Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Fot. MNiSW

Akademia Morska, Akademia Morska w Szczecinie

  Fot. MNiSW