Wydział Nawigacyjny

7. Międzynarodowy Kongres Morski pod patronatem MGMiŻŚ zgromadził w Szczecinie ponad 600 gości z kilkunastu krajów, w tym przedstawicieli największych firm i międzynarodowych instytucji z kilkunastu krajów, ministrów, parlamentarzystów, dyplomatów oraz przedstawicieli uczelni wyższych w tym Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

Dyskutowano na temat inicjatywy trójmorza, współpracy portów, bezpieczeństwa w branży morskiej, przemysłu stoczniowego, żeglugi, kształcenia kadr oraz wykorzystania nowych technologii takich jak 5G, VR i sztucznej inteligencji.

Obrady były okazją do zaprezentowania potencjału uczelni i Wydziału Nawigacyjnego. Panel ”Trendy w edukacji” został poprowadzony przez dr hab. inż. Janusza Uriasza, prof. AM, na temat nowoczesnej edukacji prelekcję wygłosiła dr inż. Agnieszka Deja – Prorektor ds. Nauczania AM, na temat statków autonomicznych prelekcje wygłosili prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz, na temat zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego przemysłu offshore i górnictwa morskiego prelekcję wygłosił dr inż. kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. AM, na temat zastosowania technik multimedialnych w szkoleniach załóg prelekcję wygłosił mgr inż. kpt. ż.w. Krzysztof Opiela, ekspertami w dyskusji obejmującej także technologię VR byli: dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM, Dziekan WN, dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AM, Prorektor ds. Nauki, dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. AM, dr hab. inż. Tomasz Abramowski, prof. AM.