Wydział Nawigacyjny

W dniach 12-14.06.2019 r. w Gdyni odbyła się 13. International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2019.  Ta regularna konferencja jest organizowana przez Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego (poprzednio Akademii Morskiej) w Gdyni oraz The Nautical Institute (Wlk. Brytania). Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień, zasadniczo związany z transportem morskim i nawigacją morską. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z ponad 60 krajów całego świata.

Liczną grupę jak zwykle stanowili pracownicy Wydziału Nawigacyjnego naszej Akademii, prezentując własne referaty, jak i współprowadząc niektóre sesje. Wśród nich znaleźli się m.in.:

prof. Paweł Zalewski: "A Critical Analysis of IMO S-Mode Guidelines",
prof. Jarosław Artyszuk: "Polar Plot Capability of a Tug in Indirect and Direct Mode of Escort Towing",
prof. Lucjan Gucma, dr Kinga Łazuga: "Analysis of the Impact of Exemption from Pilotage for 75 m and 90 m Long Vessels on the Fairway Świnoujście-Szczecin",
prof. Lech Kasyk i in.: "Statistical Analysis of the Real Surface Currents and Wind Parameters for the Szczecin Lagoon",
prof. Witold Kazimierski, mgr G. Zaniewicz: "The Process of Target Extraction for the Needs of an Unmanned Submarine Anti-collision
System Using Scanning Sonar",
dr Natalia Wawrzyniak i in.: "Hull Inscription Recognition in Video Surveillance for Automatic Identification of Ships",
dr Mariusz Dramski: "Application of the BPMN Models in Maritime Transport",
dr Andrzej Lisaj: "Implementation of e-Navigation Strategies for RIS Centres Supporting Inland Navigation".

Część prezentowanych na konferencji referatów opublikowano w formie monografii wydawnictwa CRC (Taylor & Francis), reszta będzie na bieżąco publikowana w czasopiśmie Journal of  TransNav.

Więcej informacji: http://transnav2019.am.gdynia.pl/Prezentacja podczas sesji plenarnej Transnav 2019