Wydział Nawigacyjny

W dniach 15-16 maja w Kłajpedzie odbyło się Forum LNG (Klaipeda LNG Forum 2019) zorganizowane wspólnie przez Park Naukowo Technologiczny w Kłajpedzie, firmę Klaipedos Nafta oraz ambasadę Holandii.

Forum jest jednym z najważniejszych w regionie wydarzeń poświęconych zrównoważonemu rozwojowi oraz innowacjom związanym z wykorzystaniem LNG w transporcie wodnym drogowym i kolejowym. Zgromadziło ono wielu międzynarodowych ekspertów LNG, przedstawicieli ministerstw i firm związanych z energetyką i ochroną środowiska. Akademia Morska reprezentowana była przez Stefana Jankowskiego i Marcina Przywartego. Forum LNG było ostatnim wydarzeniem w ramach współrealizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie projektu GoLNG, którego głównym celem było zlikwidowanie przeszkód, które blokują rozwój technologii LNG na obszarze Morza Bałtyckiego.