Wydział Nawigacyjny

W dniach 16.-25. stycznia 2019 r. odbyło się w Londynie szóste posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR) pod przewodnictwem Pana Ringo Lakemana z holenderskiego ministerstwa infrastruktury i zarządzania drogami wodnymi.

W obradach szóstej sesji Podkomitetu NCSR uczestniczyła delegacja polska w składzie:

 

 1. Wacław Bielawski, Stały Przedstawiciel RP przy IMO – przewodniczący delegacji,
 2. Cezary Puchacz, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – zastępca  przewodniczącego delegacji,
 3. Ryszard Wawruch, Uniwersytet Morski w Gdyni, Przewodniczący Krajowej Sekcji NCSR – zastępca  przewodniczącego delegacji         
 4. Janusz Maziarz, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – członek delegacji,
 5. Adam Weintrit, Uniwersytet Morski w Gdyni – członek delegacji,
 6. Karol Korcz, Uniwersytet Morski w Gdyni – członek delegacji,
 7. Paweł Zalewski, Akademia Morska w Szczecinie – członek delegacji,
 8. Andrzej Kowalski, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej – członek delegacji,
 9. Henryk Nitner, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej – członek delegacji.

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM uczestniczył w pracach Podkomitetu, jako ekspert delegacji polskiej ds. nawigacyjnych.

Tematyka szóstej sesji NCSR obejmowała:

 1. ustanowienie nowych tras żeglugowych oraz zakończenie funkcjonowania systemu raportowania statków MAREP,
 2. aktualizacje systemu LRIT,
 3. opracowanie wytycznych trybu S-Mode urządzeń radarowych, ECDIS oraz nawigacyjnych systemów zintegrowanych,
 4. opracowanie wytycznych dotyczących definicji i harmonizacji formatu i struktury cyfrowych usług morskich (Maritime Services),
 5. rozwój usług satelitarnych dla GMDSS, aktualizację GMDSS Master Plan i wytycznych MSI, w tym dodanie podręczników usług EGC Fleet Safety oraz Iridium,
 6. prace związane z wdrożeniem Kodeksu Polarnego,
 7. przegląd rozdziałów III i IV Konwencji SOLAS,
 8. raport z 14. spotkania wspólnej grupy ekspertów IMO/ITU,
 9. aktualizację rezolucji A.810(19) dotyczącej radiopław 406MHz,
 10. poprawki do poradnika IAMSAR,
 11. ujednolicone interpretacje wymagań IMO dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
 12. sprawy różne obejmujące raport z działalności programu AMVER, wyniki kampanii IMPA dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa podczas przyjmowania i zdawania pilota, przegląd wytycznych dla VTS, postęp przy tworzeniu standardów IEC dla BAM, AIS, EGC, Navtex i EPIRB oraz postęp nad rekomendacją ITU-T dotyczącą wymogów inteligentnego (smart) zarządzania usługami dostawczymi w inteligentnym porcie (smartport), wnioski na temat korzystania z ECDIS na podstawie wypadków morskich rozpatrywanych przez MAIB i DMAIB,
 13. prezentacje zmian w Inmarsat oraz japońskim systemie nawigacji satelitarnej QZSS.

Profesor Zalewski uczestniczył w pracach grupy roboczej ds. nawigacji, kierowanej przez Pana Siu Man Chung (Hong Kong, Chiny) w ramach punktów 2), 3), 4), 6), 8), 12). Jednym z najważniejszych efektów prac podczas szóstej sesji Podkomitetu NCSR było ustalenie wytycznych w sprawie S-Mode, które zostały przekazane na 101. posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) celem ich zatwierdzenia. Przyjęta nazwa wytycznych to „Wytyczne dotyczące standaryzacji projektu interfejsu użytkownika dla sprzętu nawigacyjnego” („Guidelines for the standardization of user interface design for navigation equipment”), ale nieformalnie nadal będą znane jako „Wytyczne S-Mode”. Profesor Zalewski, który brał udział w formułowaniu wytycznych przez grupę korespondencyjną powołaną w 2018 r. pod przewodnictwem Pana Nicka Lemona z Australii, poprowadził w trakcie sesji prace podgrupy odpowiedzialnej za korektę okólnika SN.1/Circ.243/Rev.1 dotyczącego wytycznych prezentacji symboli, terminów i skrótów związanych z nawigacją.
Zdjęcie 1 – obrady plenarne Podkomitetu IMO NCSR 6