Wydział Nawigacyjny

W dniach 3. i 4. grudnia 2018 r. Dziekan WN dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM oraz prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma wzięli udział w panelu konsultacyjnym EGNSS użytkowników morskich i śródlądowych dróg wodnych podczas europejskiego tygodnia przestrzeni kosmicznej w Marsylii we Francji.

Sesję użytkowników morskich w pałacu Pharo (na zdjęciach) prowadził dr Jean-Pierre Barboux z firmy FDC, a moderatorem był dr Manuel Lopez z European GNSS Agency (GSA).

Podczas panelu zaprezentowano dotychczasowe postępy w realizacji projektu SARA realizowanego na Wydziale Nawigacyjnym w ramach programu Horyzont 2020 oraz dyskutowano na temat przyszłych aplikacji systemów Galileo i EGNOS w transporcie morskim i żegludze śródlądowej.

https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/2018-european-space-week-takes-marseille