Wydział Nawigacyjny

W dniach 25-26 czerwca 2018 roku w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i Hali Gdynia Arena odbyło się I Forum Wizja Rozwoju pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i wybranych ministrów, którzy również uczestniczyli w pracach Forum i mieli wystąpienia programowe. Forum zgromadziło przedstawicieli samorządów, administracji państwowej, biznesu, naukowców. Zorganizowano 17 bloków tematycznych i 96 paneli dyskusyjnych. Do panelu TSL (transport/spedycja/logistyka) - 'Innowacje i kierunki rozwoju TSL' - został zaproszony jako ekspert/panelista dr hab. inż. Jarosław Artyszuk, prof. AM, prodziekan WN ds. nauki. Dyskutowano o wyzwaniach w strategicznych sektorach polskiej gospodarki, co w założeniach ma przyspieszyć zmiany w gospodarce i tworzenie nowych projektów. Link do strony wydarzenia: https://wizjarozwoju.pl/.

Równolegle 25 czerwca 2018 roku w Gdańsku w Centrali Polskiego Rejestru Statków S.A. odbyło się seminarium na temat: MASS (Maritime Autonomous Surface Ships) - statki autonomiczne - nieodległa przyszłość? Seminarium zgromadziło ponad 100 przedstawicieli administracji morskiej, przemysłu i uczelni akademickich zainteresowanych wdrażaniem autonomicznych technologii na morzu. Tematyka dotyczyła prac w IMO i w IACS, poziomów lub stopni autonomii, bezpieczeństwa bezzałogowych statków handlowych, badania wypadków morskich z udziałem MASS, algorytmów sterowania i polskich prac w tematyce MASS. Prelekcję pt. „MASS z perspektywy Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie” wygłosili: Dziekan WN dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM oraz dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AM.

Dla przyszłych marynarzy ważna jest podnoszona przez wielu ekspertów prognoza, zgodna z przewidywaniami i strategicznymi działaniami rozwojowymi WN, iż  przyszłości obecne standardy i kompetencje marynarzy będą nadal wymagane, ale uzupełnione o kompetencje do zdalnego sterowania, operowania i monitoringu statku zapewniające funkcjonowanie MASS i ochronę środowiska zgodnie z obecnie akceptowanym poziomem bezpieczeństwa i ochrony.