Wydział Nawigacyjny

19.06 odbyło się pierwsze techniczne spotkanie projektu MAGS (Maritime Adaptive GNSS Concept) prowadzonego od 18.06 na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej na Wydziale Nawigacyjnym w partnerstwie z DLR (German Aerospace Center), SIRM UK Marine Ltd (SOCIETA' ITALIANA RADIO MARITTIMA S.P.A), University of Ljubljana (Słowenia).

W spotkaniu określającym ramowy plan pracy udział wzięli prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma (kierownik projektu w AM) oraz dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM – Dziekan Wydziału Nawigacyjnego, specjalista GNSS.