Wydział Nawigacyjny

Dnia 30.05.2018 r. odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie transport, Pana mgr. inż. kpt. ż.w. Jana Dzwonkowskiego nt.: „Kinematyczna metoda określania bezpiecznych parametrów zakoli na torach wodnych”.

Promotor: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma, Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Szczecinie;

Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Przywarty, Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Szczecinie.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu;
dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. AM w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Rada Wydziału Nawigacyjnego nadała Panu mgr. inż. kpt. ż.w. Janowi Dzwonkowskiemu stopień naukowy doktora. Gratulujemy nowemu Doktorowi i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.