Wydział Nawigacyjny

Dnia 16.05.2018 r. odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie transport, Pana mgr. inż. Piotra Durajczyka nt.: „Analiza probabilistyczna systemu transportu kontenerów w dwóch warstwach Odrzańską Drogą Wodną z wykorzystaniem systemu RIS”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Hann, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie;

Promotor pomocniczy: dr kpt. ż.ś. Krzysztof Woś, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Iouri Semenov, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Rada Wydziału Nawigacyjnego nadała panu mgr. inż. Piotrowi Durajczykowi stopień naukowy doktora. Gratulujemy nowemu Doktorowi i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.