Wydział Nawigacyjny

Grant na wsparcie komercjalizacji wyników B+R. Drugi i ostatni nabór potrwa trzy tygodnie – od 5 lutego do 26 lutego godz.: 10:00. Uczestnikami Konkursu, w którym można pozyskać grant w wys. 100 tys. zł, mogą być pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, zespoły badawcze Akademii Morskiej w Szczecinie / Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub inne osoby będące twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych albo zamierzające podjąć prace badawcze. Celem przyznanego grantu jest rozwój technologii,  które będą możliwe do skomercjalizowania.

Przyznane środki w ramach grantu obejmować będą łącznie:
  1. do 10 000 PLN brutto – ocena zdolności patentowej i pakietu prawnego oraz sfinansowanie w części zgłoszenia patentowego w UP RP wraz z pracą rzecznika patentowego;

  2. do 90 000 PLN brutto otrzymanych środków na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.
Promowane są projekty wspólne pracowników PUM i AM. Projekty pracowników jednej uczelni nie są jednak wykluczone.

Elementem procesu aplikowania jest 5-minutowa prezentacja typu pitch przed Radą Inwestycyjną.

REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK

ZAŁ. NR 2 HARMONOGRAM PRAC