Wydział Nawigacyjny

Rada Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w dniu 8.05.2012 r. zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 4. o stopniach naukowych, nadała Panu dr inż. Tomaszowi Cepowskiemu, pracownikowi Akademii Morskiej w Szczecinie, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.