Wydział Nawigacyjny

W dniu 17.02.2012r. w siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowopowołanej Rady Technicznej PRS XV kadencji na lata 2012-2016. Nominacje na członków Rady otrzymali z rąk prezesa zarządu PRS dr inż. Jana Jankowskiego pracownicy Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. i dr inż. Zbigniew Szozda.