Wydział Mechaniczny

W dniach 11-12 lutego br. na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach miało miejsce pierwsze doroczne spotkanie uczestników Akcji COST nr CA17105 pn. „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” (WECANet) (pol. „Paneuropejska sieć morskiej energetyki odnawialnej ukierunkowana na energię fal”).

Zapraszamy studentów Akademii Morskiej do udziału w Konkursie Fotograficznym Biura Karier pn. "Akademia Morska – morze przygód, wspomnień i historii".

Dnia 13 listopada 2018 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Smurawskiego pt. „Analiza cyklu życia samochodów osobowych z uwzględnieniem procesów obsługowo-naprawczych”.

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dnia 16 października 2018 roku w Sali Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Matuszaka pt. „Dynamika procesu  mikrofrezowania – badania doświadczalne i modelowanie”.  Ww. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Technicznej Instytutu Podstawowych Nauk Technicznych Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.