Wydział Mechaniczny

Lp.

Nazwisko i imię

Data wszczęcia przewodu habilitacyjnego

Tytuł rozprawy

Recenzenci

Data kolokwium habilitacyjnego

1

Mirosław Czechowski

18.06.2013

Przydatność na niszczenie środowiskowe złączy stopów Al.-Mg spajanych wybranymi metodami.

1. prof. dr hab. inż.
Jerzy Nowacki
2. dr hab. inż.
Janusz Grabian, prof. AM
3. prof. dr hab. inż.
Jan Sieniawski
4. prof. dr hab. inż.
Piotr Kula

3.06.2014

2

Krzysztof Nozdrzykowski

18.06.2013

Metodyka pomiarów geometrycznych odchyłek powierzchni walcowych wielkogabarytowych elementów maszyn na przykładzie wałów korbowych silników okrętowych.

1. prof. dr hab. inż.
Krzysztof Marchelek
2. prof. dr hab. inż.
Stanisław Adamczak
3. prof. dr hab. inż.
Wojciech Kacalak
4. dr hab. inż.
Michał Wieczorowski

30.06.2014

Lp.

Nazwisko i imię

Data wszczęcia przewodu doktorskiego

Temat rozprawy

Promotor i promotor pomocniczy

Recenzenci rozprawy doktorskiej

Data obrony

1

Burnos Tomasz

9.07.2003

Model diagnostyczny okrętowych agregatów typu steru strumieniowego.

dr hab. inż.
Piotr Bielawski,
prof. AM

1. prof. dr hab. inż.  Stanisław Radkowski
2. dr hab. inż.
Andrzej Adamkiewicz,
prof. AM

22.05.2007
rozprawa wyróżniona

2

Bryll Katarzyna

19.05.2015

Kształtowanie wybranych właściwości użytkowych i recykling jednopolimerowych kompozytów poliestrowych.

dr hab. inż.
Katarzyna Gawdzińska,
prof. AM,
promotor pomocniczy: dr hab. inż.
Elżbieta Piesowicz

1. prof. dr hab. inż.  Zbigniew Rosłaniec
2. dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska

20.02.2018

3

Chybowski Leszek

25.01.2005

Zastosowanie szczególnych algorytmów analitycznych do szacowania niegotowości systemów siłowni okrętowych statków wspomagających eksplorację dna morskiego

dr hab. inż.
Zbigniew Matuszak, prof. AM

1. prof. dr hab. inż.
Mieczysław Hann
2. dr hab. inż.
Jerzy Listewnik, prof. AM

3.07.2007

4

Jasiewicz Robert

13.03.2007

Wpływ obróbki odpadów ropopochodnych na ich morfologię w aspekcie poprawy warunków spalania w okrętowych kotłach pomocniczych.

dr hab. inż.
Cezary Behrendt,
prof. AM

1. dr hab. inż.
Wojciech Zeńczak
2. dr hab. inż.
Andrzej Adamkiewicz,
prof. AM

7.05.2013

5

Jasionowski Robert

14.03.2006

Badania stanowiskowe odporności stopów Fe-Al na erozję kawitacyjną.

dr hab. inż.
Janusz Grabian,
prof. AM

1. prof. dr hab. inż.
Stefan Berczyński
2. dr hab. inż.
Jerzy Bystrzycki

2.07.2008
rozprawa wyróżniona

6

Kołodziejski Marcin

18.06.2013

Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej.

dr hab. inż.
Zbigniew Matuszak, prof. AM,
promotor pomocniczy: dr inż.
Grzegorz Nicewicz

1. prof. dr hab. inż.
Edward Michlowicz
2. dr hab. inż.
Włodzimierz Rosochacki, prof. ZUT

14.04.2015

7

Kostrzewa Waldemar

4.12.2012

Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich.

dr hab. inż.
Cezary Behrendt,
prof. AM,
promotor pomocniczy: dr inż.
Katarzyna Gawdzińska

1. prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski
2. dr hab. inż.
Marcin Ślęzak

17.11.2015
rozprawa wyróżniona

8

Kowalak Przemysław

8.01.2013

Metodyka wyznaczania mocy indykowanej silnika okrętowego na podstawie pomiaru przemieszczenia tłoka i ciśnienia gazu roboczego.

prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki, promotor pomocniczy: dr inż.
Tadeusz Borkowski, prof. AM

1. prof. dr hab. inż.
Antoni Iskra
2. prof. dr hab. inż.
Janusz Mysłowski

9.12.2014

9

Kozłowski Andrzej

25.01.2005

Oczyszczanie wód zęzowych z zastosowaniem ultrafiltracji.

dr hab. inż.
Zofia Jóźwiak,
prof. AM

1. prof. dr hab. inż.
Jan Gronowicz
2. dr hab. inż.
Daniela Szaniawska,
prof. AR

6.11.2007

10

Krause
Paweł

20.05.2014

Zastosowanie liczb kryterialnych jakości rozpylania paliw z biokomponentami do oceny przydatności w silnikach statków polskiej floty rybackiej.

prof. dr hab. inż.
Oleh Klyus,
promotor pomocniczy: dr inż.
Grzegorz Kidacki

1. prof. dr hab. inż.
Andrzej Ambrozik
2. prof. dr hab. inż.
Janusz Mysłowski

7.07.2015
rozprawa wyróżniona

11

Laskowski Rafał

10.03.2015

Analiza ważności elementów silników okrętowych z uwzględnieniem konsekwencji uszkodzeń.

dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. AM,
promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM

1. prof. dr hab. inż.
Adam Charchalis
2. dr hab. inż.
Mirosław Pajor,
prof. ZUT

4.07.2019

12

Mazuruk Paweł

8.01.2013

Diagnostyka zasobnikowych układów paliwowych na podstawie fazowości procesu wtrysku.

dr hab. inż.
Zbigniew Ranachowski,
prof. IPPT PAN,
promotor pomocniczy: dr inż. Artur Bejger

1. prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński
2. prof. dr hab. inż.
Janusz Mysłowski

11.03.2014
rozprawa wyróżniona

13

Myśków Jarosław

18.06.2003

Metoda prognozowania emisji związków toksycznych z okrętowych pomocniczych kotłów opalanych na podstawie prób morskich.

dr hab. inż.
Zbigniew Matuszak, prof. AM

1. prof. dr hab. inż.
Andrzej Balcerski
2. prof. dr hab. inż.
Jan Gronowicz

5.07.2005

14

Nicewicz Grzegorz

13.06.2006

Identyfikacja obciążeń systemu elektroenergetycznego siłowni okrętowych w warunkach eksploatacyjnych.

dr hab. inż.
Zbigniew Matuszak, prof. AM

1. prof. dr hab. inż.
Jerzy Girtler
2. dr hab. inż.
Cezary Behrendt,
prof. AM

2.12.2008
rozprawa wyróżniona

15

Prill Katarzyna

06.03.2018

Efektywność energetyczna jednostki specjalistycznej na przykładzie statku badawczo-szkolnego.

dr hab. inż.
Cezary Behrendt,
prof. AM
Promotor pomocniczy:
dr inż.
Marcin Szczepanek

1. prof. dr hab. inż.
Janusz Kotowicz
2. dr hab. inż.
Jaromir Mysłowski

12.03.2019

16

Skarbek-Żabkin
Anna

25.10.2016

Analiza przydatności paliw syntetycznych polimerowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym.

prof. dr hab. inż. Oleh Klyus
promotor pomocniczy:
dr inż. Marcin Szczepanek

1.prof. dr hab. inż.
Janusz Ryszard Mysłowski
2. prof. dr hab. inż. Andrzej Roman Kaźmierczak

9.04.2019
rozprawa wyróżniona

17

Smurawski Piotr

19.05.2015

Analiza cyklu życia samochodów osobowych z uwzględnieniem procesów  obsługowo-naprawczych.

dr hab. inż.
Krzysztof Danilecki,
promotor pomocniczy: dr hab. inż.
Małgorzata Mrozik

1. prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska
2. dr hab. inż.
Piotr Piątkowski, prof. PK

13.11.2018

18

Szczepanek Marcin

13.06.2006

Wpływ sposobu przygotowania okrętowych  odpadów ropopochodnych na emisję związków toksycznych w spalinach kotłów pomocniczych.

dr hab. inż.
Cezary Behrendt,
prof. AM

1. prof. dr hab. inż. Andrzej Balcerski
2. prof. dr hab. inż.
Oleh Klyus

3.07.2008

19

Szyszko Małgorzata

3.03.2009

Analiza i modelowanie zdolności przeładunkowych kontenerowych suwnic nabrzeżnych.

dr hab. inż.
Włodzimierz Rosochacki

1. prof. dr hab. inż.
Zygmunt Paszota
2. dr hab. inż.
Cezary Behrendt,
prof. AM

4.12.2012

20

Treichel
Piotr

18.06.2003

Prognozowanie pracy wybranych urządzeń siłowni okrętowych na podstawie parametrów eksploatacyjnych.

dr hab. inż.
Zbigniew Matuszak, prof. AM

1. prof. dr hab. inż.
Stefan Żmudzki
2. dr hab. inż.
Franciszek Tomaszewski, prof. PP

27.06.2006

21

Tuński Tomasz

16.12.2003

Zwiększenie efektywności wykorzystania energii odpadowej w układzie silnik-kocioł utylizacyjny w rzeczywistych warunkach otoczenia i eksploatacji statku.

dr hab. inż.
Oleh Klyus, prof. AM

1. prof. dr hab. inż.
Adam Charchalis
2. prof. dr hab. inż.
Jan Gronowicz

6.12.2005

22

Wysocki Jan

15.01.2008

Spajanie kompozytów na osnowie stopów aluminiowo-krzemowych zbrojonych cząstkami węglika krzemu.

dr hab. inż.
Janusz Grabian,
prof. AM

1. prof. dr hab. inż.
Jerzy Nowacki
2. prof. dr hab. inż.
Wojciech Przetakiewicz

2.06.2009

Lp.

Nazwisko i imię

Data wszczęcia przewodu doktorskiego

Data zamknięcia przewodu doktorskiego

Temat rozprawy

Promotor

  1

Białek Paweł

6.03.2018

 

Zwiększanie efektywności eksploatacji tłokowych sprężarek wodoru ze szczególnym uwzględnieniem ich diagnozowania.

prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski

2

Burnos Arkadiusz

19.06.2012

12.12.2017

Metoda oceny efektywności utrzymania turbin gazowych z zastosowaniem wielowskaźnikowej analizy porównawczej.

dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM

3

Głowacki
Bartosz

9.04.2019

 

Wyznaczanie wskaźników efektywności energetycznej kutrów polskiej floty rybackiej
z wykorzystaniem technik komputerowych.

dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. AM
promotor pomocniczy:
dr inż. Włodzimierz Kamiński

4

Grzebieniak Robert

13.06.2006

 

Zastosowanie grafów wiązań do oceny stanu zdatności wirówek w siłowni okrętowej.

dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM

5

Grzesiak Szymon

19.02.2019

 

Koncepcja modyfikacji złożonego obiegu parowego w turbinowym układzie napędowym zbiornikowca.

dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM,
promotor pomocniczy:
dr inż. Jan Drzewieniecki

6

Kabulak Paulina

12.03.2019

 

Analiza skuteczności procesu oczyszczania wód zaolejonych dla małych jednostek pływających

dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM
promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr Treichel

7

Kałkowska Elwira

9.04.2019

 

Bezodniesieniowe pomiary odchyłek geometrycznych wielkogabarytowych wałów korbowych ustalonych w kłach

dr hab. inż. Krzysztof Nozdrzykowski, prof. AM
promotor pomocniczy:
dr inż. Waldemar Kostrzewa

8

Kazienko Damian

9.04.2019

 

Prędkość kątowa wału korbowego jako wskaźnik diagnostyczny w wykrywaniu zaniku zapłonu w cylindrach okrętowego silnika o zapłonie samoczynnym.

dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
promotor pomocniczy:
dr inż. Jarosław Myśków

9

Kołwzan Krzysztof

18.09.2012

 

Model eksploatacji okrętowych pomocniczych kotłów opalanych z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska morskiego.

dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM

10

Komorowski Adam

9.07.2003

7.11.2017

Analiza właściwości użytkowych pompy z tłokami toroidalnymi.

prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski

11

Orymowska Joanna

9.04.2019

 

Metoda wspomagania nadzoru bezpiecznej eksploatacji morskiego statku handlowego.

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AM,
promotor pomocniczy:
dr inż. Przemysław Kowalak

12

Piasecki Tomasz

10.03.2015

 

Diagnozowanie modułu zaworowego wysokociśnieniowych pomp płuczkowych stosowanych na pływających platformach wiertniczych.

dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AM,
promotor pomocniczy:
dr inż. Maciej Kozak

13

Scheibe Mieczysław

9.04.2019

 

Analiza zastosowania polimerowych kompozytów wzmacnianych włóknami naturalnymi do budowy wybranych jednostek pływających.

prof. dr hab. inż. Janusz Grabian
promotor pomocniczy:
dr inż. Katarzyna Bryll