Wydział Mechaniczny

Dziekan Wydziału Mechanicznego AM

dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM

 
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

dr inż. Marcin Szczepanek

 
Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Janusz Chrzanowski, prof. nadzw. AM

 
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk

dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel