Wydział Mechaniczny

Obszar działalności Katedry: Nauki techniczne/ Budowa i eksploatacja maszyn / Obsługiwanie maszyn.

   Katedra prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie spowalniania procesów zużycia i przywracania potencjału eksploatacyjnego maszyn i urządzeń będących częścią systemów przetwarzania i transmisji mocy (energii) bez ograniczeń rodzaju energii i branży przedsiębiorstwa.
   Rodzaje działalności: badania naukowe własne i zlecone, ekspertyzy, prace wdrożeniowe, wykłady tematyczne i praktyki laboratoryjne w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, kursy specjalistyczne.
   Laboratorium Katedry wyposażone jest w suwnicę 5t, instalację sprężonego powietrza, sieć komputerową, obrabiarki do specjalistycznej obróbki ubytkowej, unikatowe stanowiska dydaktyczno-badawcze i sprzęt pomiarowy umożliwiający pomiary i analizy miar wszystkich wielkości stosowanych w obsługiwaniu maszyn.

Pracownicy Katedry:

  • prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski profesor zwyczajny AM
  • dr inż. st.of.mech.okr. Jan Drzewieniecki adiunkt
  • dr inż. Artur Bejger adiunkt
  • mgr inż. st.of.mech.okr. Zygmunt Raunmiagi starszy wykładowca
  • Piotr Borowiak licencjat, zatrudniony na stanowisku specjalisty
  • Mieczysław Szulc sam. technik
Pracownicy Katedry współpracują z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Dysponują i publikują w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim.
 

Makieta silnika okrętowego 6AL25 na ramie fundametowej z kołem zamachowym


Badania naukowe - Indykowanie silnika okrętowego