Wydział Mechaniczny

Opiekunowie laboratoriów ...
Laboratorium wyposażone jest w przyrządy i urządzenia do oceny jakości elementów maszyn. Zakres tematyczny zajęć obejmuje:
Laboratorium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu:
Laboratorium wyposażone jest w przyrządy i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu:
Laboratorium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu:
W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu: