Wydział Mechaniczny


 
 
 
     ZPBiEM posiada pracownię komputerową o statucie Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego (ATC) firmy Autodesk – jedyne Autoryzowane Centrum Szkoleniowe na Pomorzu Zachodnim.
Instrukcje do ćwiczeń wykonywanych w laboratorium wytrzymałości materiałów.
Stanowisko dydaktyczne do nauczania w ramach przedmiotu „spawalnictwo”. Umożliwia demonstrowanie zaawansowanych technologii spawalniczych z wykorzystaniem gazów ochronnych (TIG, MIG, MAG).
Pracownia wyposażona jest w urządzenie do demonstrowania i określania wybranych właściwości fizykochemicznych ciekłych metali. Dotyczy to określenia wartości napięcia powierzchniowego oraz kąta zwilżania metodą leżącej kropli.
     Prezentowane stanowisko umożliwia badanie wpływu prędkości obrotowej, obciążenia, lepkości czynnika i luzu łożyskowego na powstawanie w warstwie oleju ciśnienia hydrodynamicznego.
Przedstawione stanowisko umożliwia badanie wpływu rodzaju zastosowanego sprzęgła na wartości naprężeń w wałach sprzęganych w przypadku występowania błędów wzajemnego położenia osi tych wałów oraz zmiennych warunków pracy sprzęgła.
Prezentowane stanowisko laboratoryjne umożliwia pomiary błędów kształtu i położenia osi zespołu czopów głównych wału korbowego przy tzw. „elastycznym” podparciu wału.
Opracowana i wykonana konstrukcja stanowiska laboratoryjnego umożliwia badanie charakterystyki pracy nowej konstrukcji pompy przepływowej z tłokami toroidalnymi o zwiększonej wydajności i równomiernej wydajności.