Wydział Mechaniczny

LSSO – Laboratorium Symulatora Siłowni Okrętowych
Symulator umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów III I IV roku na kierunku Mechanicznym specjalność Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika, szkoleń kadry oficerskiej w ramach kursów doskonalenia zawodowego na poziomie operacyjnym i zarządzania, dopuszczony do prowadzenia szkoleń i egzaminów certyfikatem STCW.

 1. Symulator operacyjny firmy Kongsberg – Norcontrol
  • typ ERS MC90-IV/RTA-III
  • symulator III generacji, zainstalowany w roku 1999 i po modernizacji w roku 2006;
  • maksymalna liczba studentów/kursantów mogących jednocześnie uczestniczyć w zajęciach – 5 osób (zgodnie z przeznaczeniem i certyfikatem)
 2. Symulator graficzny firmy Kongsberg typu :
  • ERS Sulzer 12RTA 84C/container ship,
  • ERS DE – III/cruise ship diesel – electric,
  • ERS SP Dual Fuel,
  • ERS LM 2500 Gas Turbine – GT 22,
  • ERS L11 MAN B&W – 5L90MC – VLCC – tanker ship (V generation),
  • ERS MAK 8M32C – trawler – M11.umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych studentów III I IV roku, szkoleń kadry oficerskiej w ramach kursów doskonalenia zawodowego na poziomie operacyjnym i zarządzania
  • Symulator V generacji, zmodernizowany w latach 2014/2015,
  • maksymalna liczba studentów/kursantów mogących jednocześnie uczestniczyć w zajęciach – 15 osób.Stanowisko instruktorskie symulatora graficznego.Stanowisko instruktorskie symulatora operacyjnego.Symulator operacyjny – Engine Control Room (Centrala Manewrowo-Kontrolna).
Widok na GTR (główna tablica rozdzielcza) oraz stanowisko manewrowe silnika głównego.Stanowisko manewrowe silnika głównego oraz zarządzania elektrownią okrętową.Stanowisko sterowania lokalnego silnikiem głównym.Pulpity sterownicze mechanizmów pomocniczych siłowni (wirówki, odolejacz i instalacja hydroforowa)
.


Stanowiska lokalne sterowania napędem pomp rozładunkowych oraz instalacje pomocnicze siłowni: wody morskiej, wody słodkiej, chłodni prowiantowej i stanowiska lokalne sterowania agregatów prądotwórczych.Główna tablica rozdzielcza – GTR – dystrybucja energii elektrycznej 
 Symulator graficzny – stanowiska studenckie – sala nr 1.

Symulator graficzny – stanowiska studenckie – sala 2.

 

Wyposażenie laboratorium Chłodnictwa i Klimatyzacji umożliwia symulację i kontrolę parametrów pracy układu chłodniczego oraz sprawdzenie działania poszczególnych jego elementów. Stanowiska laboratoryjne pozwalają na wykonywanie czynności obsługowych instalacji chłodniczych między innymi: napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym, uzupełnianie oleju, uruchamianie sprężarki chłodniczej oraz jej zatrzymanie, dokonywanie nastaw automatyki chłodniczej.

Instalacja chłodni prowiantowej

Kompletna instalacja chłodni prowiantowej z dwoma komorami chłodniczymi.
Komora nr.1 – przedchłodnia o powierzchni 2,5m3 i minimalnej temperaturze tk1= 0oC,
Komora nr.2 – mroźnia o powierzchni 3,5m3 i minimalnej temperaturze pracy tk2= -18oC. Czynniki ziębniczy R404A.
Instalacja jest wspomagana komputerowym układem wizualizacji procesów i monitoringu parametrów pracy systemu.


Instalacja chłodni prowiantowej

Stanowisko diagnostyki i regulacji:

Stanowisko wyposażone jest w sprężarkę powietrza ze zbiornikiem, kolektor, zawór redukcyjny, zawory odcinające, manometry, rotametr, przewody rozprowadzające sprężone powietrze. Elementy te umożliwiają symulację pracy układu chłodniczego i sprawdzenie dziania poszczególnych elementów automatyki: presostatów, termostatów oraz termostatycznych zaworów rozprężnych.

Presostatów


Laboratorium automatyki chłodniczej. Stanowisko do badań presostatów (zabezpieczenie sprężarki)


Stanowisko automatyki chłodniczej. Stanowisko do badań presostatów (regulacja wydajności sprężarki)


Stanowisko automatyki chłodniczej. Stanowisko do badań termostatów


Stanowisko automatyki chłodniczej. Stanowisko do badań termostatycznych zaworów rozprężnych

Stanowisko do badań dwustopniowego urządzenia chłodniczego
Zamrażarka pracująca w układzie dwustopniowym. Przeznaczona jest do obniżania temperatury w komorze o objętości 0,17m3 do -60oC.


Stanowisko do badań dwustopniowego urządzenia chłodniczego


Stanowisko do badań dwustopniowego urządzenia chłodniczego

http://www.cbp.am.szczecin.pl/