Wydział Mechaniczny

W ramach współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie i firmą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w dniu 6 maja 2015 r. zostały podpisana umowa sponsoringowa dotycząca wsparcia finansowego działań przygotowawczych do przeprowadzenia akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego laboratorium „Centrum Badania Paliw i Olejów” Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Więcej o sponsorze:
http://www.pgegiek.pl/


Wydziałowe Laboratorium Badawcze (WLB), usytuowane  w Instytucie Eksploatacji Siłowni Okrętowych,  wyposażone jest w wysokiej klasy, unikatową  aparaturę. Legitymuje się też, na niektóre z wykonywanych badań, Świadectwem Uznania Polskiego Rejestru Statków.
Szybki rozwój i postęp technologii konstrukcji i eksploatacji siłowni okrętowych, wymaga ciągłego poszukiwania doskonalszych metod szkolenia załóg dla współcześnie budowanych statków. IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) - wyspecjalizowana agenda ONZ ds. morskich zajmuje się tym problemem od wielu lat i poprzez opracowywanie zasad szkolenia - konwencja STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers - 78/95) stara się wypracować najlepszą formę szkolenia członków załóg pływających.