Wydział Mechaniczny


 
 
 
Instytut realizuje zajęcia dydaktyczne z przedmiotów obejmujących wiedzę z podstaw elektrotechniki i elektroniki, miernictwa, elektrotechniki okrętowej, maszyn elektrycznych i napędu elektrycznego, podstaw automatyki informatyki, automatyki okrętowej, komputerowych systemów automatyki na wszystkich kierunkach studiów realizowanych w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Instytut realizuje również zajęcia na różnego rodzaju kursach dla marynarzy prowadzonych w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich i w Morskim Ośrodku Szkoleniowym w Świnoujściu.
Instytut dysponuje 11-toma specjalistycznymi pracowniami dydaktycznymi w tym bardzo dobrze wyposażonym laboratorium elektrotechniki okrętowej, napędu elektrycznego, podstaw elektrotechniki i miernictwa, a także trzema laboratoriami informatycznymi , laboratorium automatyki, sterowników programowalnych PLC i energoelektroniki.
Pracownicy Instytutu są autorami wielu podręczników i skryptów dla studentów Akademii Morskiej, a także są autorami podręczników z zakresu programowania i modelowania układów dynamicznych w środowisku MATLAB dla pracowników naukowych i studentów politechnik.
Aktualnie w przygotowaniu do druku jest obszerny ( 400 stronicowy) dwutomowy skrypt pt. Ćwiczenia laboratoryjne z automatyki: cz. I. Podstawy automatki, cz. II. Układy automatyzacji.

Zakłady Instytutu posiadają wewnętrzną sieć komputerową umożliwiającą wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych z budowy i eksploatacji systemów okrętowych pod nadzorem nauczyciela akademickiego w oparciu o licencjonowane lub własne oprogramowanie informatyczne tych systemów.
 
 
 
Na stanowisku student może ćwiczyć różne metody synchronizacji generatorów, rozdziały mocy czynnej i biernej na pracujących równolegle zespołach prądotwórczych.
 
 
Na stanowisku student może poznać metody ochrony od porażeń prądem elektrycznym w izolowanej okrętowej sieci trójfazowej, a także testować stan izolacji tej sieci i określać pojemności sieci mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji systemu elektrycznego.
Laboratorium jest wyposażone w urządzenia firmy Rexroth Company ( Niemcy) – pneumatyczne regulatory, przetworniki, siłowniki używane w automatyce siłowni okrętowej.
 
 
W laboratorium student poznaje strukturę i programowanie sterowników programowalnych PLC różnych firm (np. GE Fanuc, Mitshubishi, SAIA).
Instytut dysponuje specjalistycznymi pracowniami dydaktycznymi:
  • laboratorium elektrotechniki okrętowej,
  • laboratorium napędu elektrycznego,
  • laboratorium podstaw elektrotechniki i miernictwa,
  • laboratorium informatycznym,
  • laboratorium automatyki,
  • laboratorium sterowników programowalnych PLC,
  • laboratorium energoelektroniki.