Wydział Mechaniczny

Zakład Inżynierii Materiałów Okrętowych
 • Opracowywanie technologii złożonych materiałów – kompozytów metalowo-ceramicznych.
 • Badanie właściwości materiałów, ekspertyzy materiałowe.
 • Spajanie metali i kompozytów.
Zakład Mechaniki Technicznej
 • Badania wytrzymałościowe elementów na rozciąganie, ściskanie, zginanie.
 • W Zakładzie znajduje się maszyna wytrzymałościowa o zakresie pomiarowym 1000 kN (100 ton).
 • Badania tensometryczne naprężeń i odkształceń.
 • Badania lin stalowych.
 • Badania wibroakustyczne konstrukcji, urządzeń mechanicznych.
 • Badania statycznych i dynamicznych własności wibroizolatorów.
 • Pomiary drgań mechanicznych i hałasów.
 • Badania twardości metali.
 • Badania udarności metali.
 • Symulacje komputerowe naprężeń i odkształceń konstrukcji mechanicznych (w szczególności odbojnic elastomerowych, wibroizolatorów gumowych, prętowych ustrojów nośnych).
Zakład Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn
 • Projektowanie i wykonanie stanowisk laboratoryjnych oraz pomocy naukowych.
 • Szkolenie w zakresie CAD (prowadzone są kursy AutoCAD 2002, po ukończeniu których uzyskiwany jest międzynarodowy certyfikat autoryzowany przez firmę Autodesk).
 • Pomiary dużych elementów maszyn: pomiary błędów kształtu i położenia osi zespołu otworów gniazd łożyskowych, zespołu czopów głównych wału korbowego, opracowanie wyników pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych.
 • Konstrukcja i wykonanie maszyn i oprzyrządowania technologicznego: obróbka metalu, przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy, konstrukcja form wtryskowych. tłoczników.
 • badania technologii przetwarzania energii fal morskich na energię elektryczną,
 • badania możliwości zastosowania energii fal morskich do ochrony brzegu morza przed tymi falami,
 • prace konstrukcyjne urządzeń do aktywnej technologii tłumieniu fal morskich zanim dotrą do brzegu,
 • prace konstrukcyjne urządzeń do przetwarzania energii fal morskich na energię elektryczną.