Wydział Mechaniczny

Dziekan Wydziału Mechanicznego - dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Bryll pod tytułem „Kształtowanie wybranych właściwości użytkowych i recykling jednopolimerowych kompozytów poliestrowych”, która odbędzie się dnia 20.02.2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie.
Grant na wsparcie komercjalizacji wyników B+R. Drugi i ostatni nabór potrwa trzy tygodnie – od 5 lutego do 26 lutego godz.: 10:00.

Instytut Szwedzki uruchomił nabór na aplikacje ws. przyznania seed funding na projekty wpisujące się w cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Szkolenie pt. „Źródła finansowania projektów B+R: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” odbędzie się na Wałach Chrobrego 17 stycznia (środa) w godz.: 10:30-11:30.
Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został zaindeksowany w bazie Web of ScienceTM  Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI , do której Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały włączone w ubiegłym roku.