Wydział Mechaniczny


 
  
   Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie przeprowadza dodatkowy nabór na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2009/2010 (semestr zimowy), na kierunkach:
- Mechatronika
- Mechanika i Budowa Maszyn.