Wydział Mechaniczny

   Profesor dr hab. inż. Oleh Klyus w dniu 25 maja 2010 otrzymał z rąk Rektora Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego tytuł Doktora Honoris Causa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych i współpracę międzynarodową. Profesor zwyczajny Oleh Klyus ukończył w 1975 roku Wydział Transportu Instytutu Budowy Maszyn w Ługańsku na Ukrainie. W latach 1980-1983 był doktorantem Politechniki Odeskiej, po czym ponownie wrócił do Instytutu Budowy Maszyn w Ługańsku. Pracę doktorską obronił w roku 1984 we Wszechzwiązkowej Politechnice w Moskwie. Tytuł Docenta Uzyskał w 1988 roku. Pracę habilitacyjną obronił w roku 1998 na Politechnice Szczecińskiej. Tytuł Profesora otrzymał w roku 2004.


   Dwaj studenci Wydziału Mechanicznego – Jakub Perżyło (I rok) oraz Tomasz Grażyński (IV rok) specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych, zdobyli wraz z drużyną awans do I Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej. Rozegrano 22 mecze, które zakończyły się kompletem zwycięstw.
 
 
 
   W dniach 19-22 kwietnia pracownicy naszego Wydziału w ramach promocji odwiedzili kilka szkół w województwie lubuskim, m.in. w Zielonej Górze, Sulechowie i Gubinie.
 
 
   Zakład Fizyki Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zakład Fizyki Morza i Środowiska Instytutu Fizyki US, Katedra Fizyki Akademii Morskiej w Gdyni i instytut Oceanologii PAN w Sopocie zapraszają na VII Międzynarodową Konferencję Naukową: "Problemy Fizyko-Chemiczne Ekologii Wód Naturalnych".
 

   W dniach 22-23 kwietnia 2010 w Kopalni Soli w Bochni odbyła się „Konferencja 2010 MSC.Software Simufact”, której organizatorem była firma EC Engineering z siedzibą w Krakowie. Na konferencji został wygłoszony referat autorów: Bolesław Kuźniewski, Zenon Grządziel, Stefan Berczyński pt.  „Modelowanie połączenia polietylenowej rury z obejmami ze stopu aluminium”.