Wydział Mechaniczny


     "BSR InnoShip – Program obejmujący kraje basenu Morza Bałtyckiego mający na celu zmniejszenie emisji ze statków działający w oparciu o wiedzę i wprowadzanie innowacyjności." Jego głównym celem jest  wzmocnienie wspólnie uzgodnionej polityki ochrony środowiska i ekonomicznego zarządzania Morzem Bałtyckim, stanowiące podstawę dla politycznego zaangażowania, a także konkretnych wspólnych działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i optymalizacji konkurencyjności żeglugi bałtyckiej.
 

   

    Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej - prof. dr hab. Marek Rocki, decyzją z dnia 09.12.2010r., powołał do grona ekspertów PKA z kierunku "Mechanika i budowa maszyn" dwóch naszych pracowników:
    W dniu 16.12.2010 roku  w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się seminarium poświęcone  programom symulacyjnym  belgijskiej firmy LMS International. Seminarium zorganizował Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej AM oraz firma EC Test Systems sp. z  o.o. z Krakowa.
 
      W dniach 2-3 grudnia 2010 roku Instytut Elektrotechniki  i  Automatyki Okrętowej  WM gościł dwóch studentów z Kalmar Maritime Akademy. Studenci przybyli do naszej Uczelni w poszukiwaniu materiałów do swojej pracy dyplomowej. Zainteresowani byli programami nauczania mechaników okrętowych  w  zakresie  elektrotechniki, elektroniki i automatyki okrętowej.
        W ostatnim kwartale ubiegłego roku na Wydziale Mechanicznym miały miejsce 2 spotkania promocyjno - informacyjne, oraz wizyta uczniów z Francji.