Wydział Mechaniczny

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dnia 16 października 2018 roku w Sali Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Matuszaka pt. „Dynamika procesu  mikrofrezowania – badania doświadczalne i modelowanie”.  Ww. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Technicznej Instytutu Podstawowych Nauk Technicznych Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dziekan Wydziału Mechanicznego AM – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof.AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inż. Piotra Smurawskiego
„Analiza cyklu życia samochodów osobowych z uwzględnieniem procesów obsługowo-naprawczych”, która odbędzie się
w dniu 13 listopada 2018 roku o godz. 1200
w Sali Senatu, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin.


12 września br. w siedzibie stowarzyszenia Europejskiej Współpracy w Nauce i Technice (COST) w Brukseli odbyło się inauguracyjne spotkanie komitetu zarządzającego Akcji COST nr CA17105 pn. „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” (WECANet) (pol. „Paneuropejska sieć morskiej energetyki odnawialnej ukierunkowana na energię fal”).
Dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie - dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM zaprasza studentów na absolutorium rocznika 2014/2015, które odbędzie się w dniu 10.07.2018 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Sali Senatu AM.