Wydział Mechaniczny

Uchwałą Nr 672/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 01.09.2011r., Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskał ocenę pozytywną jakości kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Następna ocena jakości kształcenia na tym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017.
Zapraszamy do zapoznanie się z listą opiekunów grup studenckich w roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Mechanicznym

 

W dniach 9-12.08.2011r. odbyła się kontrola zakończonego w 2008 roku projektu pt. „Opracowanie wytycznych do modernizacji jednostek rybackich w aspekcie zmniejszenia nakładów energetycznych i oddziaływania na środowisko”.

Kierownikiem projektu był dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM.
 
Laboratorium robotyki Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie wzbogaciło się o nowego robota Mitsubishi RV-1A. Robot został zakupiony dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie” realizowanego pod kierownictwem dr hab. inż. Zbigniewa Matuszaka, prof. nadzw. AM.
Dnia 06.05.2011 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego centrum szkoleniowego na terenie Fachhochschule Flensburg. Na uroczystości otwarcia obecni byli przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie: dr hab. inż. C. Behrendt oraz dr inż. P. Treichel.