Wydział Mechaniczny

Zapraszamy studentów Akademii Morskiej do udziału w Konkursie Fotograficznym Biura Karier pn. "Akademia Morska – morze przygód, wspomnień i historii".

Dnia 13 listopada 2018 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Smurawskiego pt. „Analiza cyklu życia samochodów osobowych z uwzględnieniem procesów obsługowo-naprawczych”.

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dnia 16 października 2018 roku w Sali Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Matuszaka pt. „Dynamika procesu  mikrofrezowania – badania doświadczalne i modelowanie”.  Ww. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Technicznej Instytutu Podstawowych Nauk Technicznych Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dziekan Wydziału Mechanicznego AM – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof.AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inż. Piotra Smurawskiego
„Analiza cyklu życia samochodów osobowych z uwzględnieniem procesów obsługowo-naprawczych”, która odbędzie się
w dniu 13 listopada 2018 roku o godz. 1200
w Sali Senatu, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin.