Wydział Mechaniczny

Dnia 9 kwietnia 2019 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Skarbek-Żabkin pt. „Analiza przydatności paliw syntetycznych polimerowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym”.

CTTM zaprasza pracowników AM na kolejne szkolenie dotyczące tworzenia innowacji pt. Bionika, biomimetyka, biomimikra – wynalazczość inspirowana naturą, które odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) w godz.: 09:00-14:00 w Sali Senatu.

Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dla przedsiębiorstw z Zachodniopomorskiego na tzw. „małe bony na innowacje”  współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, poddziałanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R.

Dnia 12 marca 2019 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Prill pt. „Efektywność energetyczna jednostki specjalistycznej na przykładzie statku badawczo – szkolnego”.

Dziekan Wydziału Mechanicznego AM – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof.AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Skarbek-Żabkin
„Analiza przydatności paliw syntetycznych polimerowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym”,
która odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2019 roku o godz. 1200
w Sali Senatu, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin.