Wydział Mechaniczny

Dnia 12 marca 2019 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Prill pt. „Efektywność energetyczna jednostki specjalistycznej na przykładzie statku badawczo – szkolnego”.

Dziekan Wydziału Mechanicznego AM – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof.AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Skarbek-Żabkin
„Analiza przydatności paliw syntetycznych polimerowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym”,
która odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2019 roku o godz. 1200
w Sali Senatu, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin.

Adresatem konkursów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są indywidualni naukowcy i instytucje. 

Dziekan Wydziału Mechanicznego AM – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof.AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Prill
„Efektywność energetyczna jednostki specjalistycznej na przykładzie statku badawczo-szkolnego”, która odbędzie się w dniu 12 marca 2019 roku o godz. 1200
w Sali Senatu, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin

W dniach 11-12 lutego br. na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach miało miejsce pierwsze doroczne spotkanie uczestników Akcji COST nr CA17105 pn. „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” (WECANet) (pol. „Paneuropejska sieć morskiej energetyki odnawialnej ukierunkowana na energię fal”).