Wydział Mechaniczny

Dnia 13 listopada 2018 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Smurawskiego pt. „Analiza cyklu życia samochodów osobowych z uwzględnieniem procesów obsługowo-naprawczych”.

Promotor:
dr hab. inż. Krzysztof Danilecki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Małgorzata Mrozik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Recenzenci:
  • prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska z Politechniki Poznańskiej
  • dr hab. inż. Piotr Piątkowski, prof. PK z Politechniki Koszalińskiej
Pan Piotr Smurawski jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Mechanicznego, studiował kierunek Mechanika i budowa maszyn w zakresie eksploatacji pojazdów i maszyn, który ukończył z tytułem magistra inżyniera w 1998 roku. Od 1998 roku pracuje na różnych stanowiskach w firmach branży motoryzacyjnej, pełniąc kierownicze funkcje w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów na terenie Szczecina.

Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego AM z dnia 19.05.2015 roku wszczęty został przewód doktorski Ww. Celem rozprawy doktorskiej było opracowanie i zastosowanie metody kompleksowej oceny dopuszczalnych środowiskowych obciążeń cyklu życia samochodu, w tym prognozowanie obciążeń środowiskowych podczas eksploatacji samochodu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich ograniczenia poprzez zastosowanie różnych form recyklingu w procesach obsługowo-naprawczych.

W wyniku przeprowadzonej obrony Rada Wydziału Mechanicznego AM dnia 13.11.2018 roku przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr inż. Piotrowi Smurawskiemu stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Serdeczne gratulacje!