Wydział Mechaniczny

Dnia 16 października 2018 roku w Sali Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Matuszaka pt. „Dynamika procesu  mikrofrezowania – badania doświadczalne i modelowanie”.  Ww. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Technicznej Instytutu Podstawowych Nauk Technicznych Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Promotor:
  • dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT
Promotor pomocniczy:
  • dr inż. Paweł Kochmański
Recenzenci:
  • dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. PO z Politechniki Poznańskiej.
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko z Politechniki Poznańskiej.

W  wyniku  przeprowadzonej  obrony  Rada  Wydziału  Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dnia 16.10.2018 roku przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej  i nadała mgr inż. Marcinowi Matuszakowi stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności technologia maszyn.
Decyzją ww. Rady Wydziału rozprawa doktorska uzyskała wyróżnienie.

Serdeczne gratulacje!