Wydział Mechaniczny

Dziekan Wydziału Mechanicznego AM – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof.AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inż. Piotra Smurawskiego
„Analiza cyklu życia samochodów osobowych z uwzględnieniem procesów obsługowo-naprawczych”, która odbędzie się
w dniu 13 listopada 2018 roku o godz. 1200
w Sali Senatu, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin.