Wydział Mechaniczny

Dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie - dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM zaprasza studentów na absolutorium rocznika 2014/2015, które odbędzie się w dniu 10.07.2018 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Sali Senatu AM.