Wydział Mechaniczny

Grant na wsparcie komercjalizacji wyników B+R. Trzeci i ostatni nabór potrwa dwa tygodnie – od 28 maja do 11 czerwca godz.: 10:00. Uczestnikami Konkursu, w którym można pozyskać grant w wys. 100 tys. zł, mogą być pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, zespoły badawcze Akademii Morskiej w Szczecinie / Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub inne osoby będące twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych albo zamierzające podjąć prace badawcze.

Celem przyznanego grantu jest rozwój technologii, które będą możliwe do skomercjalizowania poprzez przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

Przyznane środki w ramach grantu obejmować będą łącznie:
  1. do 10 000 PLN brutto – ocena zdolności patentowej i pakietu prawnego oraz sfinansowanie w części zgłoszenia patentowego w UP RP wraz z pracą rzecznika patentowego;
  2. do 90 000 PLN brutto otrzymanych środków na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.
Zakupy aparatury nie mogą przekroczyć 15.000 zł brutto. Termin realizacji prac przedwdrożeniowych musi zakończyć się 30 listopada 2018 r.

Elementem procesu aplikowania jest 5-minutowa prezentacja typu pitch przed Radą Inwestycyjną, którą zaplanowano na 15 czerwca.

Strona konkursu