Wydział Mechaniczny

Dziekan Wydziału Mechanicznego - dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Bryll pod tytułem „Kształtowanie wybranych właściwości użytkowych i recykling jednopolimerowych kompozytów poliestrowych”, która odbędzie się dnia 20.02.2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie.