Wydział Mechaniczny

Instytut Szwedzki uruchomił nabór na aplikacje ws. przyznania seed funding na projekty wpisujące się w cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Główny beneficjent musi pochodzić ze Szwecji. Natomiast pozostali partnerzy mogą być z takich krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja i Ukraina.

 

Najważniejsze informacje nt. konkursu:

 1. Cel finansowania:
  • przeprowadzenie badania pilotażowego w ramach przygotowań do szerszego projektu regionalnego w regionie Morza Bałtyckiego,
  • tworzenie nowych sieci,
  • poszerzanie i wzmacnianie istniejących sieci,
  • przygotowanie wniosku o finansowanie z jednego lub z innych programów/funduszy UE lub z innych funduszy.
 2. Projekt może rozpocząć się w dowolnym czasie między 1 czerwca a 1 listopada br. i powinien trwać max 18 miesięcy.
 3. Wartość projektu nie powinna przekroczyć 500 tys. koron szwedzkich, wkład własny wymagany w wysokości 10% (wkład własny finansowy).
 4. Do wydatków kwalifikowanych w konkursie zaliczane są m.in.: wynagrodzenia personelu wykonującego określone zadania w projekcie i nie związane z administracją (wraz z pochodnymi), podróże i zakwaterowanie, koszty spotkań, koszty ekspertyz zewnętrznych.
 5. Wydatkami niekwalifikowanymi w konkursie są m.in.: zakup sprzętu, wynagrodzenia personelu za zarządzanie i administrację.
 6. Aplikacja w j. angielskim drogą elektroniczną do 13 lutego br.

Strona konkursu >>