Wydział Mechaniczny

   W dniach 4-5 marca dr Bohdan Bieg z Zakładu Fizyki uczestniczył w seminarium naukowym w Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) Teilinstitut Greifswald, z którym to ośrodkiem nasza uczelnia ma podpisane porozumienie o współpracy naukowej. Celem tego seminarium było omówienie bieżących problemów  związanych z polarymetryczną diagnostyką plazmy, projektowaną dla powstającego w tym ośrodku naukowym reaktora termonuklearnego - stellaratora Wendelstein7-X (W7-X).
 


Diagnostyka ta pozwala wyznaczyć gęstość gorącej plazmy w komorze reaktora i jest kluczowa  dla bezpiecznego funkcjonowania reaktora. W trakcie spotkania dr Bohdan Bieg przedstawił teoretyczne oszacowania wartości zmian polaryzacji fali elektromagnetycznej podczas jej podwójnego przejścia przez obszar plazmy znajdującej się w zewnętrznym polu magnetycznym dla różnych warunków pracy stellaratora W7-X.  Celem tych obliczeń jest optymalizacja projektowanego systemu pomiarowego. Wyniki jego pracy zostaną również zaprezentowane na  zbliżającej się konferencji „International Conference on Plasma Diagnostics – Plasma 2010”, która odbędzie się w kwietniu we Francji.
 
 
Źródło: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP)
 
 

Źródło: IPP, Wolfgang Fils