Wydział Mechaniczny


   Pracownicy Wydziały Mechanicznego prof. Y. Kravtsov i dr J. Chrzanowski uczestniczyli w sesji sprawozdawczej polskiej sekcji Rady Asocjacji Euroatom, która odbyła się w dniach 15 - 16 marca 2010 roku w Warszawie.
 

Podczas spotkania Rada dokonała merytorycznej analizy poszczególnych projektów za rok 2009. Prof. Y. Kravtsov przedłożył sprawozdania odnośnie wyników osiągniętych w diagnostyce plazmy za pomocą metod polarymetrycznych.