Wydział Mechaniczny

   W dniu 09.03.2010 roku w sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie  odbyło się seminarium naukowe Wydziału Mechanicznego na temat: „Ochrona brzegów przed falami morskimi”, w którym razem  z licznymi pracownikami Akademii Morskiej uczestniczyli zaproszeni goście: Pan prof. dr hab. inż. dr hc. Krzysztof Marchelek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Pan  mgr inż. Antoni Bednarek kierownik  Ośrodka Hydromechaniki Okrętu Centrum Techniki  Okrętowej w Gdańsku.


Program seminarium: 
  • Gospodarcze znaczenie tematu.
  • Własna koncepcja ekologicznego urządzenia tłumiącego falowanie wody i sposób jego stosowania.
  • Konstrukcja urządzenia tłumiącego  i stanowiska badawczego.
  • Plan badań doświadczalnych, rejestracja wyników pomiarów i  programy do ich analizy.
  • Symulacja komputerowa obciążenia i ruchu elementów urządzenia tłumiącego w falującej wodzie.
  • Relacja filmowa  z  badań doświadczalnych urządzenia tłumiącego w basenie  modelowym Ośrodka Hydromechaniki Okrętu Centrum Techniki  Okrętowej w Gdańsku.

   Długość polskiej granicy morskiej  wynosi ok. 524 km, z tego ok. 300 km ulega erozji powodowanej przez fale sztormowe. Szczególnie na erozję narażone  są wysokie  i strome brzegi klifowe, których w Polsce mamy około 50  kilometrów. Według Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, każdego roku z powodu  erozji ubywa około  340.000m2 terytorium naszego kraju. Koszty ochrony brzegów i naprawiania szkód oraz wartość traconych gruntów z powodu erozji  przekraczają łącznie setki milionów złotych rocznie.
    Ważny problem ochrony brzegów przed erozją powodowaną falowaniem morza jest również przedmiotem zainteresowania Akademii Morskiej w Szczecinie. W roku 2008 przystąpiono do realizacji projektu badawczego rozwojowego pt. „Nowy sposób ochrony brzegów przed falami morskimi” Nr 03 0028 04.Temat projektu oparty jest na własnej koncepcji  przedstawionej w zgłoszeniu patentowym   z 2007r. pt. „Sposób ochrony brzegu przed falami morskimi i zespół tłumiący energię   fal morskich”   Nr P 382045. Proponowany sposób jest ekologiczny, nie zmienia naturalnego wyglądu  brzegu morskiego i nie obniża jego wartości rekreacyjnej.
   Własna koncepcja ochrony brzegu przed falami morskimi obejmuje urządzenie tłumiące i sposób jego stosowania. Sposób według koncepcji polega na tym, że w dostatecznej odległości od brzegu za strefą transformacji fal, w warstwie falującej wody, umieszcza się oryginalne urządzenie wykorzystujące energię fal wody do tłumienia tych fal. Zaprojektowane  właściwości  konstrukcji modułowej urządzenia tłumiącego zabezpieczają z nadmiarem jego wytrzymałość, stabilne położenie w falującej   wodzie  oraz wymagany stopień tłumienia fal. 
   Badania doświadczalne, które przeprowadzono w basenie modelowym Centrum Techniki  Okrętowej, potwierdziły prawidłowe i zgodne z tezami proponowanej koncepcji funkcjonowanie urządzenia tłumiącego oraz wykazały tłumienie fali wodnej przekraczające 70%. Pozytywne wyniki badań doświadczalnych, po ich weryfikacji  w warunkach morskich, stworzą możliwość zastosowania w praktyce nowego sposobu ochrony brzegów przed falami sztormowymi.
   Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Ośrodka Hydromechaniki Okrętu Centrum Techniki  Okrętowej w Gdańsku za współpracę i pomoc  przy  realizacji projektu.
 
 
 
 
 
Kontakt:
Akademia Morska w Szczecinie,
Wydział Mechaniczny,
Instytut Nauk Podstawowych Technicznych,
ul. Podgórna 51/53, 70-205 Szczecin.
centrala tel. (91)-431-85-30, fax. 091-434-10-98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.