Wydział Mechaniczny


   W dniu 25 lutego 2010 (czwartek) Przewodniczący Komisji Szczecińskiej Eksploatacji Portów Morskich i Obiektów Oceanotechnicznych PNTTE dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz uczestniczył w Seminarium Naukowym Komisji Motoryzacyjnej PNTTE pt.: „Problemy eksploatacyjne w motoryzacji”, a następnie w poszerzonym zebraniu Zarządu PNTTE. 
 


Seminarium, jak również zebranie, odbyło się w sali konferencyjnej  Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80.

W ramach Seminarium Naukowego Komisji Motoryzacyjnej PNTTE i ITS wygłoszono dwa referaty pt.:

1. Niezawodność systemu biomechanicznego na przykładzie układu ząb –     wypełnienie kompozytowe  -  mgr inż. Daniel Pieniak (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

2. Numeryczny model tworzenia filmu olejowego przy współpracy pakietu pierścieni  tłokowych z tuleją cylindrową  –  mgr inż. Mirosław Guzik (Politechnika  Lubelska)

Podczas poszerzonego zebrania Zarządu PNTTE  przyjęto:
  • sprawozdanie  Zarządu PNTTE za rok 2009 oraz
  • zatwierdzono sprawozdanie finansowe  PNTTE za rok 2009.

Przedstawiciele Komisji Regionalnych złożyli Informacje o działalności Komisji i organizacji (lub współorganizacji) konferencji naukowo-technicznych. W dyskusji wiele uwagi poświęcono wydawaniu kwartalnika Eksploatacja i Niezawodność oraz publikacji zwartych wydawnictw monograficznych i periodyków naukowych pod patronatem PNTTE.
Omówiono funkcjonowanie strony  www.eksploatacja.waw.pl oraz ustalono wielkość udziałów składek członkowskich przeznaczonych do wykorzystania przez członków w Komisjach Regionalnych. Uzgodniono wstępnie program i termin Walnego Zgromadzenia PNTTE w 2010 r.